top of page
Logo PNG högupplöst SHELL.png

Raksystems Group förstärker sitt konsultteam genom uppköp av svenska Monomeet AB

Raksystems Group växer och förstärker sitt konsultteam inom fuktsäkert byggande genom uppköp av svenska Monomeet AB


Raksystems Group, som erbjuder experttjänster för välmående fastigheter och miljö, utökar och förstärker sitt konsultteam inom fuktsäkerhetstjänster genom att köpa Monomeet AB:s hela aktiestock. Företagsköpet verkställdes i juli 2021.

Monomeet grundades år 2000 och är specialiserat på fuktsakkunnigtjänster inom ny- och ombyggnad, lufttäthetsprovningar samt mätning av relativ fuktighet i betong. Företagets kundmedarbetande specialister hjälper såväl byggföretag som fastighetsägare genom att årligen delta i ca 350–400 projekt. Monomeet verkar på västkusten i Göteborgstrakten samt i södra Sverige, Malmö med omnejd.

”Sammangåendet med ett annat känt specialistföretag inom fuktsäkerhetsarbete i nyproduktion och fastighetsprojekt gör oss tillsammans ännu starkare. Framöver kommer våra kunder få ett bredare tjänsteutbud att tillgå och det kommer erbjudas över större geografiska områden", berättar Peter H Stars, VD på Monomeet.

Nordens ledande specialist inom välmående fastigheter, Raksystems Group, erbjuder tjänster till sina svenska och finländska kunder inom hållbart byggande, utredningar, inspektioner och miljöcertifiering av fastigheter samt byggherretjänster, besiktningar och projektledning.

Raksystems Groups omsättning pro forma uppgår efter företagsköpet till cirka 65 miljoner euro och antalet anställda till 560 specialister.


Mer information: Jan Havik, VD, Raksystems Dry-IT AB, +46 70 869 7023, jan.havik@raksystems.se Peter Stars, VD, Monomeet AB, +46 766 450 890, peter.stars@monomeet.se

Raksystems – Bäst i Norden - varje dag!

Raksystems Groups syfte är att hjälpa fastighetsägare, och andra aktörer i bygg- och fastighetsbranschen, att hålla byggnader i gott och välmående skick för att på så vis främja brukarnas, ägarnas och miljöns välbefinnande. Vi arbetar aktivt med hållbarhet i alla våra tjänster för att minska miljöpåverkan från byggnader och vi uppmuntrar våra kunder till att göra bättre val.

Raksystems grundades 1989 och vi är idag mer än 560 medarbetare i Finland och Sverige. För mer information, vänligen besök www.raksystems.com


Comments


bottom of page