top of page
Logo PNG högupplöst SHELL.png

Vinterdriftfallsbesiktning

Vad är en vinterdriftfallsbesiktning?

Syftet med vinterdriftfallsbesiktningen är att ge parterna en bild över den allmänna driften av fastighetens värmesystem under vintertid, för att se hur den skiljer sig mot det projekterade värdet.När kan besiktningen utföras?

Vinterdriftfallet är en del av garantibesiktningen, men eftersom att den endast kan utföras vid ett specifikt väder bryts vinterdriftfallsbesiktning ut från det ordinarie besiktningsschermat och utförs när vädret tillåter.


Det önskade vädret är -5 grader över den 5-dagarsperiod som temperaturloggarna skall ligga i bostäderna.


Hur utförs besiktningen?

Besiktningsmannen behöver tillgång till driftdata från undercentralen samt temperaturvärden från bostäderna.


Driftdata hämtas vanligtvis från dataundercentralen (DUC) och levereras av fastighetsförvaltaren.

Temperaturvärdena i bostäderna samlas in genom temperaturloggar som besiktningsmannen sätter ut i lägenheterna. Dessa mätare sätts ut stickprovsvis i totalt 10% av föreningens bostäder och skall

ligga orörda i minst 5 dygn.Hur förbereder BRF inför besiktningen?

Föreningen behöver förbereda tillgång till 10% av föreningens bostäder. Lägenheterna ska vara tillgängliga vid utsättning och vid upphämtning

av temperaturloggarna.

bottom of page