Hus med Skorsten

Kontrollansvarig enligt PBL (KA)

Vad säger lagen?

Det är lagstadgat att byggherren ska anlita en kontrollansvarig vid byggåtgärder som kräver bygglov (med undantag).

 

Vad gör KA?

KA upprättar kontrollplan, medverkar vid tekniskt samråd med kommunen, vid kommunens arbetsplatsbesök, vid slutsamråd samt besiktningar samt medverkar vid andra arbetsplatsbesök, beroende på uppdragets omfattning.

När bygget börjar bli färdigställt ska kommunen kallas till slutsamråd, och inför det mötet utför KA sammanställning på all dokumentation och provningar och upprättar en slutredovisning som redovisas på slutsamrådet, om allt gått som förväntat utfärdar kommunen ett slutbesked alternativt interimistiskt slutbesked.

 

Certifiering 

BKG:S KA är certifierade, välutbildade och har den bakgrund och erfarenhet som krävs för uppdraget. Våra KA  bistår byggherren med stöd under hela byggprocessen.

 
 
Byggnad under uppförande

Husbesiktningar  &  Entreprenadbesiktningar

Vi utför alla förekommande typer av entreprenadbesiktningar, och vi riktar oss mot företag, bostadsrättsföreningar, privatpersoner, kommersiella fastigheter och lokaler samt den offentliga sektorn.

Vi erbjuder bland annat följande besiktningar

 • Förbesiktning

 • Kontrollbesiktning

 • Slutbesiktning

 • Ny Slutbesiktning

 • Efterbesiktning

 • Särskild besiktning

 • 2-årsbesiktning, garantibesiktning, §59-besiktning

 • Överbesiktning

 • Överlåtelsebesiktning

 

Läsa mer om respektive besiktning Klicka här

Desert in Dark

Ombud vid besiktning / Styrelseuppdrag

Stöd under besiktningsprocessen

Vi har fått höra av våra kunder att vi varit till stor nytta som ombud vid olika besiktningar. Vi rekommenderar därför alla BRF:er som själva inte är insatta i besiktnings- och byggprocessen att anlita en besiktningsman som ombud. 

Byggkonsult under projekteringstiden

Vi har även stor vana av att medverka i olika nybildade BRF-styrelser under projektering- och entreprenadtiden. 

 

Svarvarvägen 4    142 50  Skogås, Stockholms län

Tel: 08 – 128 55 700

 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook